Een georganiseerde werkplek levert helemaal niet zoveel op (artikel over 5S)

Een georganiseerde werkplek levert helemaal niet zoveel op (artikel over 5S)

“We gaan 5S implementeren, zodat we efficiënter gaan werken.” Dit kwam bij mij niet zo lekker binnen, toen ik als teamleider werkte in een productieomgeving. Wij moesten efficiënter gaan werken met behulp van 5S, terwijl ik genoeg andere manieren zag om efficiënter te kunnen werken, zonder dat ik mij hiervoor hoefde in te spannen. Los dat eerst even op, is wat ik dacht. Niet wetende dat een georganiseerde werkplek veel meer oplevert dan enkel een georganiseerde werkplek. Je leest het in deze blog.

Verwacht niet teveel van een georganiseerde werkplek. Wellicht dat de mensen iets minder lang hoeven te zoeken naar de juiste gereedschappen. En ja, een werkplek is nou eenmaal veiliger wanneer er niks op de grond slingert. En ook het inwerken van nieuw personeel gaat misschien iets sneller. Maar zijn dit nou echt de grootste pijnpunten van een organisatie? Levert dit nu echt zoveel stilstanden op? In de meeste gevallen niet, want dan was er wel wat aan gedaan. Toch denk ik dat iedere organisatie die wil beginnen met continu verbeteren, eerst aan de slag moet gaan met het organiseren van de werkplekken, oftewel 5S.

De verspillingen van een ongeorganiseerde werkplek zijn onnodig en de oplossing hiervoor is simpel. De afspraken over het organiseren van de werkplekken zijn de meest simpele afspraken die je met elkaar kunt maken en opvolgen. Als het een organisatie nog niet is gelukt om hier samen afspraken over te maken en/of deze na te leven, hoe gaat dit dan bij andere verbeteringen? Die zijn meestal veel lastiger dan het organiseren en het georganiseerd houden van de werkplekken. 

Het gaat niet om de georganiseerde werkplek, maar juist het proces dat hiertoe leidt en ervoor zorgt dat dit blijvend is. Er is namelijk daadkracht, duidelijkheid en discipline nodig om een georganiseerde werkplek te creëren en te handhaven. Daadkracht om ideeën ter verbetering van de werkplek om te zetten in acties. Duidelijkheid, zodat iedereen weet welke afspraken er gelden en wat er verwacht wordt. Discipline om elke keer weer volgens deze afspraken te werken. Drie aspecten waarin veel bedrijven kunnen groeien en waar dus veel potentieel zit. Hoe zou jouw organisatie eruit zien wanneer er meer daadkracht, duidelijkheid en discipline was? Wat is er dan nog meer mogelijk?

5S is een laagdrempelige methode om te oefenen met verbeteren en te groeien als organisatie in daadkracht, duidelijkheid en discipline. Wanneer een nieuwe standaard is bedacht (manier waarop de werkplek is georganiseerd), wordt er vaak gedacht dat deze niet meer zal veranderen. Terwijl de standaard van vandaag morgen alweer beter kan. De situatie kan namelijk veranderen wanneer er bijvoorbeeld producten of werkwijzen veranderen en soms kunnen dingen gewoon beter. Het is daarom belangrijk dat de mensen blijven kijken wat er beter kan en weten hoe ze samen deze standaard kunnen verbeteren. Staar je daarom niet blind op het resultaat van een georganiseerde werkplek en geef het proces de ruimte, zodat het niet één sprintje wordt maar een organisatie die samen blijft verbeteren.