Hoe je wél kan leren van kwaliteitsproblemen, zodat ze niet terugkomen

Hoe je wél kan leren van kwaliteitsproblemen, zodat ze niet terugkomen

Met een flipover onder zijn arm kwam hij aangelopen. Ik en de operators keken hem vragend aan. Hij vroeg of wij even bij hem wilden komen. We hadden die dag ervoor een kwaliteitsprobleem gehad en daar wilde hij het over hebben. Hier zaten we niet echt op te wachten. Toch zette hij zijn flipover neer en wachtte hij tot we kwamen.

Op zijn flipover zat een groot 8D-formulier geplakt. We hadden geen idee wat dit was. Toen wij ons eenmaal rond hem hadden verzameld, vertelde hij het volgende: “Ik heb hier een 8D-formulier, wat ons moet helpen om het kwaliteitsprobleem van gisteren in de toekomst te voorkomen. Ik wil dit graag met jullie doorlopen om te kijken hoe dit gaat en wat jullie ervan vinden.“

Een 8D-formulier komt voort uit de 8D-methode. Dit is een methode die organisaties helpt om op gestructureerde wijze problemen op te lossen.

Begeleid door zijn 8D-formulier stelde hij ons vragen. Met een grote zwarte stift schreef hij mee en vulde hij dit formulier stap voor stap in. Het viel mij op dat de structuur logisch was en dat we, na elke vraag die hij stelde, steeds enthousiaster werden. Ook al ging het over een kwaliteitsprobleem.

Wat de 8D-methode zo krachtig maakt is dat…

  1. Het je eerst laat nadenken over de oorzaken van een probleem voordat je overgaat op de oplossingen.
  2. Er onderscheid wordt gemaakt tussen een tijdelijke oplossing en een structurele oplossing. Deze verschillende typen oplossing zijn beide belangrijk, maar worden vaak door elkaar heen gehaald of gezien als hetzelfde met alle gevolgen van dien.
  3. Het ervoor zorgt dat je samen analyseert en samen bewust keuzes maakt in de oplossingen en dus vervolgacties. Dit creëert meer begrip, vertrouwen en draagvlak.

Hoe je dit 8D-formulier introduceert en inzet is essentieel voor het succes hiervan. De man met de flipover hield het klein en laagdrempelig. Hij betrok ons door vragen te stellen en had de intentie om hier samen van te leren. En samen leren is precies waar continu verbeteren over gaat. Het betreffende kwaliteitsprobleem is dan ook niet meer terug gekomen. 

Ben je benieuwd naar deze eenvoudige en krachtige tool of wil je dit ook gewoon een keer gaan proberen? Dan heb ik een 8D-formulier voor je (1 pagina) welke zich specifiek richt op het oplossen van kwaliteitsproblemen. Dit formulier maakt onderscheid tussen hoe een kwaliteitsprobleem technisch kan ontstaan en wat de reden is dat dit kwaliteitsprobleem niet op tijd of eerder is opgemerkt. Dit zorgt voor een nog betere analyse. Het technische aspect en menselijke aspect wordt namelijk vaak door elkaar heen gehaald.

Neem contact met mij op wanneer je dit 8D-formulier graag wilt ontvangen.